1. <code id="i5plj"></code>
   2. <center id="i5plj"></center>

     首      页

     法师开示

     佛教故事

     幸福人生

     在线共修

     经咒学习

     大宝法王

     道证法师

     净空法师

     最近更新

     居士文章

     佛教仪轨

     佛友商讯

     电 子 书

     净空讲经

     大安法师

     法宣法师

     星云法师

      

     素食护生

     佛教问答

     世间百态

     热点专题

     戒杀放生

     慧律法师

     净界法师

     圣严法师

     全部资料

     佛教知识

     法师介绍

     佛教寺庙

     佛教新闻

     戒除邪淫

     慈诚罗珠

     寂静法师

     海涛法师

     热门文章

     积德改命

     精进念佛

     深信因果

     消除业障

     学佛感应

     益西彭措

     达真堪布

     证严法师


     首页佛教仪轨:

     佛教仪轨第1页,共8页:

     1. 

      简单施食仪轨    (5988) 

     2. 

      文殊八字真言修法仪轨    (4650) 

     3. 

      蒙山施食全文注音+译文    (11628) 

     4. 

      大蒙​山施食仪轨    (1114) 

     5. 

      无福难遇,称诵礼拜尊胜成就仪轨    (1530) 

     6. 

      简要实用放生仪轨    (2500) 

     7. 

      施食仪轨    (20811) 

     8. 

      药师如来念诵仪轨    (3498) 

     9. 

      佛门里的一些规矩,居士​必知!    (1603) 

     10. 

      假期旅游想去寺院注意些什么    (1599) 

     11. 

      上香的方法    (3940) 

     12. 

      佛像开光仪轨    (15579) 

     13. 

      拜佛时的礼仪和动作解说    (3006) 

     14. 

      达真堪布:受菩萨戒仪轨简释    (1701) 

     15. 

      别再“花式拜佛”了!这才是正确的拜佛动作    (5483) 

     16. 

      【放生】简要实用放生仪轨    (18578) 

     17. 

      佛门映像:佛教梵呗《回向偈》1、2    (2802) 

     18. 

      五戒诵戒仪轨    (10119) 

     19. 

      挂经幡简略仪轨    (8451) 

     20. 

      佛门映像:佛教梵呗《甘露水真言》    (10273) 

     21. 

      慈悲药师宝忏    (33358) 

     22. 

      达真堪布:金刚萨垛除障法的具体修持方法    (9113) 

     23. 

      台湾海涛法师开示在家居士简易又有效的《烟供》仪轨!    (22030) 

     24. 

      黄财神修法仪轨    (16685) 

     25. 

      金刚萨垛修法如意宝珠仪轨    (64979) 


     首页| 下页 | 尾页|转到第
      

     即以此功德,庄严佛净土。上报四重恩,下救三道苦。惟愿见闻者,悉发菩提心。在世富贵全,往生极乐国。
     华人学佛网,文章总访问量:
     华人学佛网,世界华人学佛第一选择 (2020-2030)

     熟女黑逼,好色片,2828dy电影,香港三级电影网